رشد اقتصادی گروه بریکس از کشورهای گروه ۷ سبقت می‌گیرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، سهم مجموع کشورهای عضو گروه بریکس، شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۲۸ به ۳۵ درصد کل اقتصاد جهانی خواهد رسید.

بر همین اساس، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد طی سال جاری سهم کشورهای گروه بریکس از کل اقتصاد جهانی معادل ۳۲.۱ درصد خواهد بود که نسبت به ۲۹.۹ درصد کشورهای عضو گروه ۷، بیش از ۲ درصد بیشتر است.

کشورهای عضو گروه ۷ شامل آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن است که ادعای برتری اقتصادی نسبت به دیگر کشورهای جهان را دارند.

این گزارش می‌افزاید که مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۰ با گروه ۷ برابر خواهد بود، اما از آن زمان عملکرد کشورهای غربی رو به زوال گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود سهم کشورهای گروه ۷ از تولید ناخالص داخلی جهان، تا سال ۲۰۲۸ به ۲۷.۸ درصد کاهش یابد.

بلومبرگ می‌گوید که چین بزرگ‌ترین پیشران رشد اقتصاد جهانی در ۵ سال آینده است و سهم این کشور در افزایش تولید ناخالص داخلی در جهان دو برابر آمریکا و معادل ۲۲.۶ درصد تا سال ۲۰۲۸ است. پس از چین، هند در جایگاه دومین کشور با بیشترین رشد اقتصادی قرار دارد.