جنگ روسیه و اوکراین گرسنگان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه در پی جنگ روسیه واوکراین کشورهای خاورمیانه اعلام کرده اند ممکن است در تأمین غذا و نان مشکل جدی پیدا کنند.

زیرا روسیه و اوکراین از بزرگترین تأمین کنندگان گندم برای کشورهای این منطقه هستند.

مؤسسه تحقیقات خاورمیانه هشدار داده است که اگر جنگ موجب اختلال در عرضه گندم شود، جهان عرب متضرر خواهد شد. هم اکنون کشورهای منطقه دنبال جایگزین پیدا کردن هستند تا بتوانند گندم و غلات مورد نیاز خود را از این کشورها وارد کنند.

براساس اعلام مؤسسات بین المللی و تحقیقاتی جنگ در سوریه باعث گرسنگی ۱۲.۴ میلیون سوری شده است. و این در حالی بوده است در حالی که این کشور تا سال ۲۰۱۱ که درگیری آغاز شد از نظر گندم خودکفا بود.

گفته شده است این جنگ موجب افزایش گرسنگان در کشورهای منطقه شود.