بحران معیشت در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس نظرسنجی دفتر آمار ملی انگلیس حدود ۴۰ درصد از بزرگسالان در بریتانیا به سختی می‌توانند قبض انرژی خود را حفظ کنند.

بر اساس این نظرسنجی حدود ۹۱ درصد گفتند که هزینه‌های زندگی آنها افزایش یافته است و بیشتر آنها افزایش قیمت سوخت، گاز، برق و مواد غذایی را دلیل آن عنوان کردند.

بلومبرگ گزارش داد، از هر ۱۰ نفر، چهار نفر گفتند که محصولات غذایی کمتری می خرند، در حالی که در نظرسنجی قبلی دفتر آمار ملی این آمار ۳ نفر از هر ۱۰ نفر بود.

مصرف کنندگان بریتانیا افزایش قبوض انرژی، مالیات‌های بالاتر و قوی‌ترین تورم در سه دهه اخیر را تجربه می‌کنند. تأمین کنندگان اصلی انرژی بریتانیا نسبت به افزایش گسترده تعداد افرادی که قبض‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، هشدار داده اند.

خانواده‌ها همچنین به طور فزاینده‌ای برای کمک‌های اضطراری به بانک‌های مواد غذایی متکی هستند، که نشان می‌دهد بحران هزینه‌های زندگی در حال افزایش است و احتمالاً افراد بیشتری را به فقر می‌کشاند.

از زمانی که دفتر آمار ملی برای اولین بار در ماه نوامبر یک نظرسنجی مشابه انجام داد، درصد بزرگسالانی که فکر می‌کنند نمی‌توانند در ۱۲ ماه آینده پس انداز کنند به تدریج افزایش یافته و از ۳۴ درصد به ۴۲ درصد رسیده است.