افزایش ۷۵ درصد کسری تجاری ترکیه نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر داده‌های اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد کسری تجارت خارجی در ماه مارس ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۸.۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

این مؤسسه اعلام کرده است افزایش کسری تجاری ناشی از افزایش ۳۰.۷ درصدی واردات به ترکیه است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که واردات در ماه مارس ۳۰.۸۸ میلیارد دلار بوده است در حالی که صادرات با ۱۹.۸ درصد افزایش به ۲۲.۷۱ میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس یک برنامه اقتصادی جدید، ترکیه قصد دارد با افزایش صادرات به مازاد حساب جاری دست یابد و در عین حال نرخ بهره را پایین نگه دارد. اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.