افزایش قیمت جهانی مس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما؛ در مناطق دیگر، چشم انداز کاهش تولید مس در امریکای جنوبی همچنان نگرانی‌های کمبود را ایجاد می‌کند.

تولید شیلی، تولید کننده برتر شیلی در سه ماهه اول سال، ۶.۷ درصدکاهش یافت و اعتراضات معدنی در پرو این فعالیت‌ها را متوقف کرد.
ترافیگورا تاجر کالا هشدار داد که ذخایر مس جهانی به پایین‌ترین حد خود رسیده است و موجودی‌های فعلی برای تأمین مصرف جهانی تنها برای ۴.۹ روز کافی است.
در نهایت غول معدنی گلنگور کمبود عرضه را ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ تخمین زد. با اینحال، مس تاکنون بیش از ۱۱ درصد درسال جاری کاهش یافته است، زیرا نگرانی‌ها از رکود جهانی پس از اینکه بانک‌های مرکزی بزرگ چشم اندازهای مخالف سیاست پولی را برای مهار تورم ارائه کردند، افزایش یافت.