ادامه نزول قیمت نفت در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نفت برنت با انتشار شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا که کاهش بیش از انتظار ۵.۱۸ میلیون بشکه را نشان داد باعث کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شد

ادامه نزول قیمت نفت در بازار جهانی

نفت برنت همچنان به نزول خود ادامه داده و به جایگاه ۷۷ دلار و ۶۵۱ سنت رسیده است، البته در میان مدت بسیاری از تحلیلگران گفته اند که این نزول مقطعی بوده و بازار نفت دوباره با افزایش تقاضا به جایگاه بالایی خواهد رسید.