آمریکا باید به تحریم‌های مضحک و نامعقول خود پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، اخیراً برخی مقامات بلندپایه آمریکایی در رسانه‌های این کشور نسبت به نتیجه بخش بودن تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه ابراز ناامیدی کرده‌اند.

به گفته آنها این تحریم‌ها آنگونه که واشنگتن از اعمال آنها انتظار داشت روی اقتصاد روسیه تأثیر منفی نداشته‌اند و آمریکا پیش از اعمال آنها خوش بینی کور کورانه‌ای داشته است.

در حقیقت اقتصاد روسیه بین ماه‌های آوریل تا ژوئن سال جاری رشد منفی ۴ درصدی داشت و از بدترین زمان اعمال تحریم‌ها که همان برهه آغازین اعمال آنهاا بوده است، عبور کرد. البته آمریکایی‌ها انتظار داشتند اقتصاد روسیه در سایه تحریم‌های اعمال شده به رشد منفی ۴ درصدی، ۱۵ درصد کوچک‌تر شود.

افزایش قیمت نفت و گاز و زغال سنگ، که تبعات قابل انتظار تحریم‌های اعمال شده بود، باعث شده تا درآمد روسیه از محل صادرات آنها افزایش یابد. البته لازم به ذاکر است با وجود تحریم شدن ورود نفت روسیه به آمریکا اما نفت این کشور همچنان به طرق مختلف در حال ورود به بازار آمریکاست چرا که اگر آنها در کشور ثالث فرآوری شوند دیگر نفت روسیه محسوب نمی‌شوند.

با وجود این تحریم‌ها، از یک طرف کشورهای اروپایی به خاطر کاهش واردات گاز از روسیه به شدت دچار مشقت شده اند و از سوی دیگر متحدان آمریکا نظیر هند نه تنها علاقه‌ای برای کاهش روابط با آمریکا از خود نشان نداده بلکه به جای کاهش به سمت افزایش مبادلات تجاری با روسیه رفته‌اند.

تحریم‌های اقتصادی که آمریکا به شکلی پر سرو صدا علیه روسیه اعمال کرد اگرچه تأثیرات منفی بر اقتصاد روسیه داشته اما باعث شده تا بسیاری از شرکای تجاری این کشور هر چه بیشتر به سمت استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات بین المللی بروند و در واقع آمریکا با اعمال تحریم‌های به این روند که از قبل شروع شده بود سرعت بخشید.

باید در نظر داشت که به خاطر نقش مهم روسیه در اقتصاد جهانی این کشور توانسته طی هفته‌های گذشته و در قالب برگزاری مجمع اقتصادی شرقی در ولادیوستوک و همچنین در خلال برگزاری نشست کشورهای عضو سازمانی همکاری شانگ‌های قرار دادهای بزرگی در حوزه همکاری و تجاری با کشورهای دیگر امضا کند.

بنا بر آنچه گفته شد تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه روسیه به جای آسیب زدن به اقتصاد روسیه در کوتاه مدت که آمریکا انتظار آن را داشت، باعث شده تا واشنگتن و متحدانش بیش از پیش در دامی که خود آن را بافته‌اند گرفتار شوند.

از سوی دیگر از آنجا که روسیه می‌خواهد برای جبران بخشی از ضرر تحریم‌های اعمال شده علیه خود را از ادامه حضور در اوکراین بدست آورد این مردم اوکراین خواهند بود که هزینه تحریم‌های اعمال شده روسیه را خواهند پرداخت.

با ادامه درگیری نظامی در اوکراین، وقت آن رسیده که جهان دست آورده‌ای تحریم‌های آمریکا را سبک سنگین کند. این تحریم‌ها بدون مجوز سازمان ملل اعمال شده و تبعات دومینو واری در سطح جهانی به همراه دارند که فقط به نفع آمریکا است.